گزارش عملکرد شش ماهه دوم

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. گزارش عملکرد شش ماهه دوم

شرح فعالیت ها و اقدمات صورت گرفته دهیاری در شش ماه دوم به شرح زیر می باشد؛

لیست اقدامات :
1-
2-
3-
4-
5-
6-
7-
8-
9-
فهرست